IQ test

IQ test nebo test inteligence je klasický slovní termín pro standardní testy, kterými se měří inteligenční kvocient osobnosti. Tuto veličinu poprvé zavedl německý psycholog William Stern v roce 1912, aby sloužila k vyhodnocování a porovnávání výsledků testů inteligence dětí, které vytvářeli zejména francouzští psychologové Alfred Binet a Théodore Simon na počátku 20. století. IQ testů od té doby vzniklo velké množství a zaměřují se na různé aspekty duševních schopností lidí.

IQ test

IQ test =[Anglicky intelligence quotient test] tedy inteligenční kvocient, zkratka pro vystižení intelektových schopností jedince, zavedená roku 1912 německým psychologem W. Sternem. Vystihuje míru rozumových schopností subjektu ve vztahu k určitému standardu. Vychází z předpokladu, že intelektové schopnosti zjišťované IQ testy jsou v lidské populaci rovnoměrně rozloženy podle Gaussovy křivky. Původně IQ sloužil k vystižení míry odlišnosti rozumového vývoje dítěte od normy (průměru) a udával se jako poměr mentálnímu věku ke kalendářnímu násobený stem. Předpoklad konstantnosti tohoto typu IQ v případě opoždění (urychlení) mentálního vývoje platí pouze do věku 13-14 let, kdy se rozumový vývoj zpomaluje. V současnosi se používá tzv. odchylkový (deviační) IQ test, vystihující polohu jedince v rozložení výsledků osob téhož věku v určitém inteligenčním testu. Výpočet je prováděn tak, že populačnímu průměru je přiřazena hodnota 100 a vzdálenost od tohoto průměru je měřena v jednotkách směrodatné odchylky, pro niž je zvolena hodnota 15 (Wechslerova inteligenční zkouška) či 16 (Stanfordova-Binetova inteligenční zkouška). Průměrná hodnota IQ populace je 95 až 110. V technických oborech se užívá modifikované aplikace IQ v hodnocení tzv. umělé inteligence.

IQ testy

IQ TEST - IQ testy zdarma a pro všechny

Propagujte i svojí stránku

Pokud se Vám naše stránky líbí a chtěli byste nás podpořit, nabízíme Vám možnost umístit na své stránky odkaz :

<a href="http://iq-testy.com/">IQ-testy.com - IQ testy pro všechny</a>

Děkujeme za Vaši podporu